Autor - szczegóły

Krawczyk, Marcin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Polska