Autor - szczegóły

Bochen, Michał Piotr, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska