Autor - szczegóły

Bergiel-Klon, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Polska