Autor - szczegóły

Sikora, Paweł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska