Autor - szczegóły

Trochonowicz, Robert, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej., Polska