Religijna transformacja jako rozwiązanie aksjologicznych dylematów współczesności w filozofii Jiddu Krishnamurtiego

Robert Trochonowicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawione są wybrane elementy myśli współczesnego indyjskiego filozofa Jiddu Krishnamurtiego (1895–1986) w kontekście wyzwań aksjologicznych, jakie przed człowiekiem stawia współczesność. Prezentowana postać podejmuje problem kryzysu wartości i upadku starych form, które od wieków organizowały życie społeczeństwa i nadawały znaczenie działaniom jednostki. Stawia krytyczną diagnozę obecnego stanu rzeczy i proponuje radykalne rozwiązanie, które zasadza się na wewnętrznej przemianie jednostki. Filozof przekonuje, że prawdziwe odnowienie ma początek tylko w głębokiej religijnej transformacji, w której odrzucone zostają zdezaktualizowane formy życia duchowego człowieka. Te stare formy nadające poczucie bezpieczeństwa i przynależności powodują, że ani jednostka, ani grupa w nie uwikłana nie jest w stanie spontanicznie reagować na gwałtownie zmieniające się warunki życia współczesnego świata. W opinii Krishnamurtiego, rozwiązaniem tego dylematu nie jest rezygnacja z religijności i wewnętrznej przemiany na rzecz kolektywnej emancypacji, ale sukcesywne odrzucanie starych form i zastępowanie ich niestrudzonym dążeniem do wewnętrznej przemiany jednostki.


Słowa kluczowe


Jiddu Krishnamurti; transformacja; religia; autorytet; kryzys wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aikin, Scott F., Robert B. Talisse. Political argument in a polarized age: Reason and democratic life. Cambridge: Polity Press, 2020.

Huxley, Aldous. The Perennial Philosophy. London: Chatto & Windus, 1947.

James, William. Doświadczenia religijne. Tłum. Jan Hempel. Warszawa: Książka i Wiedza, 1958.

Katz, Steven Theodore. „Language, Epistemology and Mysticism”. W: Mysticism and Philosophical Analysis, red. Steven Theodore Katz, 22–74. New York: Oxford University Press, 1978.

Krishnamurti, Jiddu. „Ojai 9th Public Talk 28th June, 1934”, https://jkrishnamurti.org/es/content/ojai-9th-public-talk-28th-june-1934 (dostęp: 12.12.2021).

Krishnamurti, Jiddu. „Public Question & Answer 3 Ojai, California, USA – 11 May 1982”, https://jkrishnamurti.org/es/content/3rd-question-answer-meeting-12 (dostęp: 12.12.2021).

Krishnamurti, Jiddu. „Public Talk 2 Bombay (Mumbai), India – 20 January 1974”, https://jkrishnamurti.org/es/content/public-talk-2-bombay-mumbai-india-20-january-1974 (dostęp: 12.12 2021).

Krishnamurti, Jiddu. Commentaries on Living. From the notebooks of J. Krishnamurti. First Series. Red. Desikacharya Rajagoplal. Wheaton: Quest Book, 2006.

Krishnamurti, Jiddu. Commentaries on Living. From the notebooks of J. Krishnamurti. Sec-ond Series. Red. Desikacharya Rajagoplal. Wheaton: Quest Book, 2002.

Krishnamurti, Jiddu. Commentaries on Living. From the notebooks of J. Krishnamurti. Third Series. Red. Desikacharya Rajagoplal. Wheaton: Quest Book, 1997.

Krishnamurti, Jiddu. On Love and Loneliness. San Francisco: HarperOne, 1994.

Krishnamurti, Jiddu. On Truth. San Francisco: HarperCollins, 2013.

Krishnamurti, Jiddu. Total Freedom: The Essential Krishnamurti. San Francisco: HarperCollins, 1996.

Krishnamurti, Jiddu. Truth and Actuality. Madras: Krishnamurti Fundation India, 1977.

Lutyens, Mary. Krishnamurti: The Years of Fulfilment. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux, 1983.

Lyotard, Jean-François. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Tłum. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński. Warszawa: Aletheia, 1997.

Trungpa, Chögyam. Myth of Freedom and the way of Meditation. Londyn: Shambhala Publications, 1976.

Vaidya, Anand. „Democracy and polarization Comments on Aikin and Talisse’s Political argument in a polarized age”. Argument: Biannual Philosophical Journal 10, nr 2 (2020): 457–471.

Weber, Max. Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Tłum. Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.33.47-61
Data publikacji: 2022-07-31 23:21:37
Data złożenia artykułu: 2021-12-15 12:20:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 55
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Robert Trochonowicz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl