Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11, No 2 (2013) Od liryki do ekstazy: Chopinowskie repryzy-apoteozy i ich analogie w twórczości Liszta Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Tuchowski
 
Vol 11, No 1 (2013) Oranżerie województwa lubelskiego w świetle polskich wzorników sztuki ogrodowej z XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamila Lucyna Boguszewska
 
Vol 12, No 2 (2014) Persephassa. Xenakisa architektura brzmieniowa dla sześciu perkusistów Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Hałat
 
Vol 14, No 1 (2016) Pieśni Ireny Wieniawskiej do słów Paula Verlaine'a Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Al-Araj
 
Vol 15, No 1 (2017) Pieśni ludowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Z prac badawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Kusto
 
Vol 15, No 2 (2017) Polityka teatralna w Polsce po transformacji ustrojowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Emilia Anna Zimnica-Kuzioła
 
Vol 12, No 1 (2014) Popularyzacja twórczości artystów ilustratorów i projektantów książki adresowanej do dzieci w Polsce po transformacji ustrojowej (1989-2010) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Boguszewska
 
Vol 11, No 1 (2013) Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie polskiej okresu międzywojennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Grusiewicz
 
Vol 11, No 2 (2013) Rękopiśmienny zbiór pieśni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Jasiński
 
Vol 15, No 2 (2017) Redefinicja sztuki i nowe media – Fluxus Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Aleksandra Ryczkowska
 
Vol 16, No 1/2 (2018) Relacja mistrz – uczeń: coaching czy mentoring? Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Gallas
 
Vol 14, No 2 (2016) Religijne inspiracje w twórczości muzyków jazzowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Spyra
 
Vol 12, No 1 (2014) Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej uczniów klas początkowych (na podstawie analizy programów kształcenia zintegrowanego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Marek
 
Vol 13, No 2 (2015) Staropolskie pieśni nabożne z basso continuo. Zapisane w Gdańsku roku 1765 Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Jasiński
 
Vol 15, No 2 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 16, No 1/2 (2018) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 15, No 2 (2017) Sztuka w poszukiwaniu tożsamości. Wstęp do rozważań na temat związków sztuki, nauki i technologii. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard W. Kluszczyński
 
Vol 15, No 2 (2017) Technika, sztuka, „filozoficzny sen”? Początki fotografii a pytanie o naturę i historię medium Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamila Katarzyna Leśniak
 
Vol 13, No 1 (2015) Trash collection. O kolekcjonerstwie Andy’ego Warhola (1928–1987) Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Letkiewicz
 
Vol 15, No 1 (2017) Trzy wiersze Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem polskim. Z muzyką Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Gozdecka
 
Vol 14, No 1 (2016) Turobińska płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny. Przyczynek do dziejów sztuki XVI wieku na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Soćko
 
Vol 12, No 1 (2014) Unicka cerkiew z trzema „wieżami” we wsi Michale nad Bugiem Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sygowski
 
Vol 11, No 1 (2013) Wybrane aspekty badań narracyjnych w kontekście analizy biografii muzycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Jemielnik
 
Vol 15, No 2 (2017) Wzór klasyczny a człowiek masowy w ujęciu współczesnych teoretyków społeczeństwa i kultury: Daniela Bella, Allana Blooma oraz Jose Ortegi y Gasseta. Streszczenie w języku polskim   PDF
Błażej Marek Zych
 
Vol 15, No 1 (2017) Zapominany instrument, zapomniana praktyka. Tromba marina w klasztornym muzykowaniu w XVIII wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Katarzyna Walter-Mazur
 
51 - 75 z 77 elementów << < 1 2 3 4 > >>