Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej

Anna Bochenek, Anna Grabowiec

Streszczenie w języku polskim


Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna należą do jednych z najważniejszych czynników prozdrowotnych stylu życia człowieka. Mają one ogromny wpływ na jego prawidłowy wzrost i rozwój. Niewłaściwe odżywianie stanowi bezpośrednią przyczynę bądź czynnik ryzyka wielu schorzeń, a niska aktywność fizyczna należy do głównych przyczyn występowania epidemii otyłości. Praca koncentruje się na poznaniu i ocenie nawyków żywieniowych oraz poziomu aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich. Badania przeprowadzono wśród 324 uczniów liceów ogólnokształcących w Janowie Lubelskim, Białej Podlaskiej oraz Łukowie.

Słowa kluczowe


styl życia; odżywianie; aktywność fizyczna; młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gertig H., Gawęcki J. (2001). Słownik terminów żywieniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grzegorczyk J., Mazur E., Domka E. (2008). Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 3, s. 226–234.

Jerzemowski J., Grochulska A. (2006). Czynniki ekonomiczne i socjodemograficzne a zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży wiejskiej. W: J. Saczuk (red.). Uwarunkowania rozwoju

dzieci i młodzieży wiejskiej. t. 2, Wydawnictwo AWF, Biała Podlaska.

Kaczmarek G. (1986). Zróżnicowanie społeczne a styl życia – studium analityczne. PWN, Warszawa‑Poznań.

Kłos J., Gromadecka‑Sutkiewicz M. (2011). Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 1, s. 120–126.

Maciaszczyk B. (2005). Trening zdrowotny jako fundamentalna wartość kultury fizycznej. W: V. Tuszyńska‑Bogucka, J. Bogucki (red.). Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Wyd. Czelej, Lublin, s. 39–63.

Maszorek-Szymala A. (2010). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym – teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje. W: Z. Dziubiński, P. Rymarczyk (red.) Kultura

fizyczna a globalizacja. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, s. 377–389.

Ostrowska A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Ponczek D., Olszowy I. (2012). Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie. „Hygeia Public Health”, nr 2, s. 174–182.

Siciński A. (1988). Wprowadzenie. W: A. Siciński (red.) Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Polska Akademia Nauk, Wrocław, s. 11–34.

Sochacka‑Tatara E., Stypuła A. (2010). Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 3, s. 591–595.

Sygit M. (2003). Dziecko wiejskie. Sytuacja socjomedyczna, zachowania i potrzeby zdrowotne. Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Wilk T. (2003). Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesna młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Oficyna Wydawnicza. „Impuls”, Kraków.

Wojtyła A., Biliński P., Bojar I., Wojtyła K. (2011). Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 2, s. 335–342.

Woynarowska B. (2008a). Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. W: B. Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

s. 294–324.

Woynarowska B. (2008b). Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. W: B. Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 44–75.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2013.32.0.202
Data publikacji: 2015-07-09 01:50:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 23:40:47


Statystyki

Widoczność abstraktów - 5191
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 5885

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Anna Bochenek, Anna Grabowiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.