Anoreksja nastolatek w świetle badań – droga do sukcesu czy akt powolnej autodestrukcji

Hubert Sommer

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcono problematyce ze wszech miar obecnej we współczesnym świecie – zjawisku anoreksji. Choroba ta z roku na rok zabija dziesiątki młodych kobiet pragnących wyglądać idealnie, zgodnie z powszechnie panującymi trendami lansowanymi przez media. Dramat polega na tym, iż te niedoścignione wzorce istnieją tylko na papierze i w wyobraźni producentów i reżyserów, którzy zręcznie manipulują małoletnim odbiorcą (tu odbiorczynią). Przeprowadzone przez autora badania pozwolą poznać opinie na ten temat respondentek reprezentujących zarówno gimnazja, jak i licea ogólnokształcące.


Słowa kluczowe


anoreksja, adolescencja, postawa, sukces, autodestrukcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abraham S., Llewellyn-Jones D. (1995). Anoreksja, bulimia, otyłość. Warszawa.

Albisetti V. (2001). Pułapka anoreksji – dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć. Kielce.

Jablow M. M . (2000). Anoreksja, bulimia, otyłość. Gdańsk.

Józefik B. (2006). Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Kraków.

Józefik B., Wolska M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa.

Kowalczuk M. (2008). Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Kraków.

Kowalczuk M. (2008). Zdrowie ucznia, anoreksja i bulimia – profilaktyka. „Wychowawca” 9.

Namysłowska I., Paszkiewicz E., Siewierska A. (2000). Gdy odchudzanie jest chorobą. Warszawa.

Starzomska M. (2006). Anoreksja – trudne pytania. Kraków.

Szurowska B. (2011). Anoreksja w rodzinie. Warszawa.

Ziółkowska B. (2005). Anoreksja od A do Z – poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.235
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:41
Data złożenia artykułu: 2016-07-17 14:58:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Hubert Sommer

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.