Vol 24, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

Max-Emanuel Geis
7
Wiktor Siergijewicz Kamenkow
13
Thorsten Ingo Schmidt
27
Martin Bożek
35
Wojciech Dziedziak
67
Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski
89
Kamil Sikora
107

Commentaries on judicial decisions

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12
Łukasz Jurek, Bogusław Przywora
123

Review articles

Jacek Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego – Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 348
Magdalena Budyn-Kulik
135
Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381
Sebastian Stankiewicz
141