Kontakt

Adres

Studenckie Zeszyty Naukowe

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Maria Podlowska
Email: marysia13.96@o2.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl