Budżet obywatelski – cele, założenia i ramy prawne działania na przykładzie miasta Lublina

Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska

Streszczenie w języku polskim


Idea budżetu obywatelskiego jest inicjatywą stosunkowo nową. Pionierem w jej realizacji było w 1989 r. miasto Porto Alegre w Brazylii. Wprowadzenie tego typu rozwiązania wiąże się ze wspieraniem demokracji uczestniczącej i prowadzi do aktywizacji lokalnych społeczności w sferze decyzyjnej, przypisanej dotychczas organom samorządowym. Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia główne założenia i cele funkcjonowania budżetu obywatelskiego omawiając je na przykładzie miasta wojewódzkiego, jakim jest Lublin. Przybliżone zostają kwestie głosowania i uchwalania budżetu, jak i specyfika zgłaszanych do niego projektów. Oprócz kwestii formalnych poruszone zostały również społeczne konsekwencje tego rodzaju inicjatywy, takie jak wzrost świadomości gospodarczej mieszkańców oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Pełny tekst:

PDF (English) PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2015.18.27.61
Data publikacji: 2015-10-23 12:35:17
Data złożenia artykułu: 2015-10-23 11:36:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ewelina Janas, Aleksandra Mizerska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.