Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 34 (2017) Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne upadłego Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Borys
 
Vol 22, No 42 (2019) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku II CSK 264/13. Zbyt wąska definicja powiernictwa. Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Olaf Szpojankowski
 
Vol 21, No 38 (2018) Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Banach
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.