Ściganie przestępczości White Collar Crime w Polsce i Japonii

Jakub Łukasz Pacławski

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat przestępczości w Japonii i opisano czynniki wpływające na rozwój korupcji i przestępstw typu White Collar Crime. Ponadto został omówiony system organizacji prokuratury w Japonii i Polsce z odniesieniem do nowej polskiej ustawy o prokuraturze oraz panujące w dwóch systemach prawnych zasady procesowe: oportunizmu i legalizmu. W podsumowaniu wskazano różnice kulturowe i ich wpływ na system prawny.


Słowa kluczowe


Japonia; White Collar Crime; prokuratura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bouissou J.M., Japan. The Burden of Success, Paryż 1992.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_Edo [data dostępu: 12.03.2016].

Herzong P.J., Japan’s Pseudo-Democracy, New York 1993.

Hołyst B., Japonia – przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.

Izydorczyk J., Hanzai znaczy przestępstwo, Warszawa 2008.

Kaplan D.E., Dubno A., Yakuza – Japan’s Criminal Underworld, Princeton 2003.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury (Dz.U. z 2016 r., poz. 508).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177).

www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a048z160310 [data dostępu: 12.03.2016].

www.pg.gov.pl/plik/2013_12/5da866ef0da14bd9ab447db4f79e071f.pdf [data dostępu: 12.03.2016].

www.pg.gov.pl/plik/2015_04/361c9a8d056165f4120a606f0a86051a.pdf [data dostępu: 12.03.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.29.47
Data publikacji: 2016-09-23 08:19:19
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 09:57:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jakub Łukasz Pacławski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.