Podatek od towarów i usług w faktoringu odwróconym

Natalia Janik

Streszczenie w języku polskim


Faktoring może występować w różnych formach. Jedną z nich jest faktoring odwrócony. Ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia opodatkowania usług faktoringu od rodzaju umowy zawartej między stronami. Oznacza to, że każdy typ faktoringu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Podatnik świadczy na rzecz swoich klientów usługi faktoringu odwróconego, polegające na zawarciu z klientem umowy, na mocy której podatnik zobowiązuje się do spłacenia zobowiązań klienta w zamian za określone wynagrodzenie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że usługa faktoringu odwróconego powinna być opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%. Faktoring odwrócony umożliwia podatnikom mającym problem z płynnością finansową uniknięcie korekty podatku od towarów i usług oraz kosztów podatkowych. Pozwala to na uniknięcie 30-procentowej sankcji podatku od towarów i usług, która zostałaby nałożona na nabywcę towaru lub usługi, gdyby nie skorygował podatku naliczonego po upływie 150 dni od terminu płatności.


Słowa kluczowe


faktoring odwrócony; podatek od towarów i usług

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., nr IBPP2/4512-166/15/WN.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2011 r., nr IPPP1/443-1145/11-2/Isz.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP1/443-918/12-2/EK.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2015 r., nr IPPP1/4512-913/15-2/AW.

Jurkiewicz R., Faktoring i faktoring odwrotny – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 2.

Lewińska U., Lenart T., Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych, Warszawa 2013.

„Nowości Podatkowe PwC” 2015, nr 95 http://msp-24.pl/download/nowosci_podatkowe_PwC_nr95.pdf [dostęp: 29.04.2016].

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535).

www.faktoring-online.pl/info_147.html [dostęp: 29.04.2016].

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r., I SA/Po 768/12.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.57
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-19 13:12:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 381
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Natalia Janik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.