Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w faktoringu odwróconym

Monika Iżewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano istotę umowy faktoringu odwróconego wraz z jej skutkami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną część opracowania stanowi problematyka opodatkowania tymi podatkami stron umowy faktoringu odwróconego. Na początku omówiono opodatkowanie faktora i faktoranta jako klienta instytucji faktoringowej. Przedstawiona została również sytuacja prawna dostawcy towarów i usług, który jest pierwotnym wierzycielem faktoranta. Przy każdej ze stron tej umowy zwrócono uwagę na elementy istotne dla charakterystyki podatków dochodowych, takie jak: źródło przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochód, moment powstania przychodu. W podsumowaniu stwierdzono, że faktoring odwrócony jest umową coraz częściej zawieraną przez małych i średnich przedsiębiorców, dlatego warto bliżej się jej przyjrzeć w kontekście podatków dochodowych.


Słowa kluczowe


faktoring odwrócony; faktor; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz 2015, Warszawa 2015.

Biskupski Z., Faktoring w praktyce, Warszawa 2014.

Jurkiewicz R., Faktoring – skutki podatkowe, [w:] Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, red. T. Biernat, Warszawa 2013.

Kozieł G., Umowa factoringu, [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Kidyba, Warszawa 2015.

Kreczmańska-Gigol K., Faktoring a struktura kapitału, Warszawa 2013.

Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz 2015. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2015.

Smoleń P., Prawo podatkowe, Warszawa 2015.

Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Kraków 2005.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535).

Wawryszczuk-Misztal A., Wykorzystanie factoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1, cz. 4.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2015 r., I SA/Gl 383/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.63
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:16
Data złożenia artykułu: 2016-07-31 10:42:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 663
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Monika Iżewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.