Początki instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w starożytnej i średniowiecznej Europie

Artur Świstak

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione pierwsze próby instytucjonalizacji międzynarodowej współpracy w starożytnej i średniowiecznej Europie. Szczególne znaczenie dla tworzenia pierwszych organizacji międzynarodowych były wspólne dla ich członków kultura, tradycja, religia oraz język. Elementy te łączyły zarówno członków greckich amfiktionii i symmachii, jak i projekty europejskich organizacji opracowanych w średniowieczu. Wpływ na powstanie poczucia wspólnoty wśród państw średniowiecznej Europy, oprócz religii chrześcijańskiej, miały również imperia łączące pod jednym panowaniem różne ludy. Próby organizacyjne w tym okresie podjęły też miasta, których najsłynniejszym związkiem była Hanza.


Słowa kluczowe


organizacje międzynarodowe; starożytność; średniowiecze; Hanza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banek K., Amfiktionie starożytne, Kraków 1993.

Bederman D.J., International Law in Antiquity, Cambridge 2001.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

Bleach L., Borrill K., Battle and Bloodshed: The Medieval World at War, Newcastle 2013.

Boak A.E.R., Greek Interstate Association and the League of Nations, “American Journal of International Law” 1921, Vol. 15(3).

Borzym A., Sadowski J., Polscy ojcowie Europy, Warszawa 2007.

Bógdał-Brzezińska A., Nieślubna córka świętego Mikołaja. Liga Narodów w krzywym zwierciadle teorii, [w:] Liga Narodów Wybranych, red. M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska, Warszawa 2010.

Bujak F., Dziejowe znaczenie morza, „Przegląd Historyczny” 1921–1922, nr 1.

Całczyński W., Piotr Dubois i jego plany wyzwolenia Ziemi Świętej, „Przegląd Historyczny” 1967, nr 2.

Cartledge P., Spartanie. Świat wojowników, Warszawa 2005.

Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Dollinger P., Dzieje Hanzy (XII–XVII wiek), Gdańsk 1975.

Dubois P., Hardy P., Alen R., The Life and Work of Pierre Dubois, With a Translation on His De recuperatione Terre Sancte, Berkeley 1920.

Fischer-Fabian S., Karol Wielki, Warszawa 2002.

Frelek R., Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2011.

Grzegorz VII, Dictatus papae, 1075 r., http://silesia.edu.pl/slask/index.php?title=Dictatus_papae_Grzegorza_VII_z_1075_roku [dostęp: 27.12.2016].

Halliday S., The first common market, “History Today” 2009, Vol. 59(7).

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1977.

Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.

Hanza – międzynarodowa współpraca gospodarcza w oparciu o morze, www.gdansk.pl/morze/start,89,24.html [dostęp: 12.01.2017].

Kapras J., The Peace League of George Podebrad King of Bohemia, Prague 1919.

Kelly J.N.D., Encyklopedia papieży, Warszawa 2006.

Kwiecień R., Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011.

Łastawski K., Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1.

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

Machowski J., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 1956.

Medieval Sourcebook: Agreement Between Hamburg and Lubeck for Protection, 1241, http://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/source/1241lubeckhamburg.asp [dostęp: 16.01.2017].

Medieval Sourcebook: Coinage Agreement Between Hamburg & Lubek, 1255, http://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/source/1255hanse-coins.asp [dostęp: 15.01.2017].

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.

Palmer A., Północne sąsiedztwo. Historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008.

Pogonowski J., Projekt Związku Władców Króla Jerzego z Podiebrad, Warszawa 1932.

Rhodes P.J., Ancient Athens: Democracy and Empire, “European Review of History” 2009, Vol. 16(2).

Schildhauer J., Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa 1995.

Wolicki A., Symmachia spartańska w VI–V w. p.n.e., Warszawa 2012.

Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2000.

Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985.

Żuławiński J., Rozwój dążeń uniwersalistycznych, walka papiestwa z cesarstwem i wojny krzyżowe, „Teksty Źródłowe do Nauki Historii w Szkole” 1959, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.55
Data publikacji: 2018-01-14 18:02:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-28 23:16:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 203
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Artur Świstak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.