Przedsiębiorca w realiach XXI w. Wybrane zagadnienia i postulaty

Kamil Dobosz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy postępujących zmian wpływających na swobodę przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Po wyróżnieniu kilkunastu obszarów prawa, które mogą być jako szczególnie relewantne w tym kontekście, bardziej szczegółowe obserwacje zostały poczynione względem kilku wybranych obszarów. Rozważania zostały zogniskowane wokół prawa konkurencji, prawa spółek i prawa karnego. Ostatnim elementem pracy są postulaty mające wskazać potencjalne rozwiązania dla możliwych scenariuszy rozwoju.


Słowa kluczowe


przedsiębiorca; ramy regulacyjne; nowe technologie; prawo antymonopolowe; prawo karne; prawo handlowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrahamson Z., Essential Data, “Yale Law Journal” 2014, No. 3.

Clark M., Young A., Amazon: Nearly 20 Years In Business And It Still Doesn't Make Money, But Investors Don’t Seem To Care, 15.06.2017, www.ibtimes.com/amazon-nearly-20-years-business-it-still-doesnt-make-money-investors-dont-seem-care-1513368 [dostęp: 15.04.2018].

CMA warns online sellers about price-fixing, www.gov.uk/government/news/cma-warns-online-sellers-about-price-fixing [dostęp: 15.11.2016].

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 listopada 2011 r., DOK 8/2011.

E-commerce: a fair deal for consumers online, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/e-commerce-fair-deal-consumers-online_en?newsletter_id=221&utm_source=comp_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Competition%20weekly%20e-news&utm_content=E-commerce:%20a%20fair%20deal%20for%20consumers%20online〈=en [dostęp: 10.10.2016].

Ezrachi A., Stucke M.E., Virtual Competition. The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy, London 2016, DOI: https://doi.org/10.4159/9780674973336.

Goel V., Verizon Completes $4.48 Billion Purchase of Yahoo, Ending an Era, www.nytimes.com/2017/06/13/technology/yahoo-verizon-marissa-mayer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology&_r=0 [dostęp: 20.03.2018].

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html [dostęp: 23.04.2018].

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_en.htm [dostęp: 10.03.2018].

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_en.htm [dostęp: 20.03.2018].

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm [dostęp: 20.03.2018].

http://globalcompetitionreview.com/news/article/41886/laitenberger-dg-comp-may-enforce-e-commerce/?utm_source=Law%20Business%20Research&utm_medium=email&utm_campaign=7563758_GCR%20Briefing&dm_i=1KSF,4I48E,9GQ57Y,GNDQL,1 [dostęp: 22.09.2016].

http://impactcee.com [dostęp: 12.06.2017].

Hurwitz J.G., Administrative Antitrust, “George Mason Law Review” 2014, No. 21.

Khan L.M., Amazon’s Antitrust Paradox, “The Yale Law Journal” 2017, No. 3.

Mamak K., Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017.

Opinia rzecznika generalnego N. Wahla z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-172/14, ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA przeciwko Consiliul Concurenței, ECLI:EU:C:2015:272.

Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain, S.L., ECLI:EU:C:2017:364.

PKW: „like” na Facebooku złamaniem ciszy wyborczej, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pkw-like-na-facebooku-zlamaniem-ciszy-wyborczej/1zg4s [dostęp: 13.04.2018].

Podszun R., The Digital Economy: Three Chances for Competition Law, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2016, No. 5.

Resort Morawieckiego zlikwiduje transakcje gotówkowe? „Gotówka jest wielkim obciążeniem dla gospodarki”, http://wolnosc24.pl/2017/04/13/resort-morawieckiego-zlikwiduje-transakcje-gotowkowe-gotowka-jest-wielkim-obciazeniem-dla-gospodarki-gigantyczne-koszty [dostęp: 20.03.2018].

Rosenblatt H., Nilsson T., Analyst Calls and Price Signaling Under EU Law, “The Antitrust Source” 2012, No. 6.

Saller M., Exchange of Information: Confectionery Goods Producers Fined for Cartel Behaviour (Germany), “Journal of European Competition Law & Practice” 2013, No. 4.

Schettino A., La tutela effettiva della concorrenza nell’azione pubblica: il potenziamento dell’attività di advocacy, “Il diritto dell’Unione Europea” 2014, n. 3.

Schrepel T., A New Structured Rule of Reason Approach For High-Tech Markets, “Suffolk University Law Review” 2017, No. 103.

Sprawozdanie z dnia 25 stycznia 2017 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL), www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=PL [dostęp: 10.02.2018].

Stucke M., Grunes A., Big Data and Competition Policy, Oxford 2016.

Szkwarek W., Od marca nowa kontrola celno-skarbowa. W planach rewizje, konwoje i przesłuchania, 01.03.2017, www.bankier.pl/wiadomosc/Od-marca-nowa-kontrola-celno-skarbowa-W-planach-rewizje-konwoje-i-przesluchania-7502121.html [dostęp: 19.03.2018].

Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Warszawa 2010.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47).

Verret J.W., Uber-ized Corporate Law: Toward a 21st Century Corporate Governance for Crowdfunding and App-Based Investor Communications, “Journal of Corporation Law” 2016, No. 4.

Witt A.C., The More Economic Approach to EU Antitrust Law, Oxford Portland 2016.

www.agcm.it/stampa/comunicati/8304-relazione-al-parlamento-del-presidente-pitruzzella-%E2%80%9Cpi%C3%B9-innovazione-e-concorrenza-meno-disuguaglianze-sociali%E2%80%9D.html [dostęp: 04.11.2016].

www.agcm.it/stampa/comunicati/8451-a500a-a500b-prezzi-sms-aziendali,-istruttoria-antitrust-su-vodafone-e-telecom-per-abuso-di-posizione-dominante.html [dostęp: 24.11.2016].

www.statista.com/statistics/272130/net-loss-of-tesla [dostęp: 20.03.2018].

Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co. AG i inni, ECLI:EU:C:2013:404.

Wyrok TS z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie C-67/13P, Groupement des Cartes Bancaires przeciwko Komisji Europejskiej, BNP Paribas, BPCE, dawniej Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale SA, ECLI:EU:C:2014:2204.

Wyrok TS z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie C-74/14, „Eturas” UAB i inni przeciwko Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, ECLI:EU:C:2016:42.

Wyrok TS z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain, S.L., ECLI:EU:C:2017:981.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.139
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:13
Data złożenia artykułu: 2018-03-06 06:56:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 357
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamil Dobosz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.