Hazardowa działalność gospodarcza w Polsce na tle stanowionego prawa

Paweł Śmiałek

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest omówienie materii związanej z hazardową działalnością gospodarczą w perspektywie stanowionego prawa w Polsce. Autor zwraca szczególną uwagę na aspekty związane z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej w formie kasyn oraz punktów przyjmujących zakłady wzajemne. Omówiono prawne przesłanki, których spełnienie jest konieczne, aby dana działalność została uznana za zgodną z prawem. Autor wskazuje na kontrowersje i problemy prawne związane z tego rodzaju działalnością gospodarczą, próbuje też określić przyczyny takiego stanu w polskim prawie oraz zaproponować rozwiązania mogące go zmienić.


Słowa kluczowe


hazard; działalność gospodarcza, zakłady wzajemne; ustawa hazardowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko M., Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.

Byszewski G., M. Kozubal, Jak założyć kasyno?, „Rzeczpospolita”, www.rp.pl/artykul/739283-Jak-zalozyc-kasyno.html#ap-1 [dostęp: 14.05.2017].

Gowin: zapowiada nową ustawę hazardową. „Zliberalizuje zakłady bukmacherskie oraz grę w pokera”, „wPolityce”, http://wpolityce.pl/gospodarka/318971-gowin-zapowiada-nowa-ustawe-hazardowa-zliberalizuje-zaklady-bukmacherskie-oraz-gre-w-pokera?strona=2 [dostęp: 14.05.2017].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Kosikowski C., Uwagi do art. 46, [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2006.

Krawczak M., Monopol państwa na gry hazardowe, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2–3.

Nowosielska P., Wielki Szu już nie gra. Ale pokerowe podziemie ma się dobrze, „Dziennik Gazeta Prawna”, www.gazetaprawna.pl/artykuly/1036596,ustawa-o-grach-hazardowych-po-liftingu-ale-juz-czekaja-kolejne-poprawki.html [dostęp: 14.05.2017].

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz.U. GUS, poz. 3).

Postanowienie Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 6 marca 2017 r.

Ratajczak M., Bukmacherzy masowo wycofują się z Polski. Gracze czekają na pieniądze i szukają nowych stron, http://finanse.wp.pl/bukmacherzy-masowo-wycofuja-sie-z-polski-gracze-czekaja-na-pieniadze-i-szukaja-nowych-stron-6111587034916481a [dostęp: 15.05.2017].

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf [dostęp: 14.05.2017].

Szydło M. (red.), Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86. Uwagi do art. 22, Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168).

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 165).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 88).

Waligórski M., Charakter prawny pozwoleń na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 3.

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 1995 r., II SA 1835/93, LexPolonica nr 301786, „Wokanda” 1995, nr 7.

Wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r., III RN 34/98, OSNAPiUS 1999, nr 5, poz. 157.

Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK 2001, nr 1, poz. 4.

Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., U 7/00, OTK 2001, nr 3, poz. 56.

Wyrok TK z dnia 19 stycznia 2010 r., SK 35/08, OTK-A 2010, nr 1, poz. 2.

Wyrok TK z dnia 21 października 2015 r., P 32/12, OTK ZU 2015, nr 9A, poz. 148.

Zaradkiewicz K. (red.), Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86. Uwagi do art. 20, Warszawa 2016.

Zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia, „Rzeczpospolita”, www.rp.pl/Firma/303319929-Zmiany-na-rynku-hazardowym-od-1-kwietnia.html#ap-1 [dostęp: 14.05.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.36.93
Data publikacji: 2018-06-29 11:56:11
Data złożenia artykułu: 2018-03-14 22:44:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 865
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Śmiałek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.