Ustalanie stron postępowania w spawach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w orzecznictwie sądów administracyjnych

Paulina Zadykowicz

Streszczenie w języku polskim


Podmiot, który dopuszcza się bezprawnego zajęcia pasa drogowego bez stosownego zezwolenia, bądź posiadając takie zezwolenie przekracza określony w nim termin zajęcia bądź jego powierzchnię, podlega odpowiedzialności administracyjnej w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Jedną z pierwszych czynności, która poprzedza wszczęcie postępowania zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej jest ustalenie podmiotu, który dopuścił się deliktu administracyjnego. Problematyka ustalania strony postępowania wszczynanego na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych była wielokrotnie przedmiotem zainteresowania sądów administracyjnych. W pracy przedstawione zostały poglądy wyrażane przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny odnoszące się do ustalenia strony, która powinna ponieść odpowiedzialność za nielegalną ingerencję w substancję pasa drogowego.

Słowa kluczowe


administracyjna kara pieniężna, drogi publiczne, strona postępowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.

Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Hauser Z., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego t.7, Warszawa 2012.

Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970.

Kruk E., Sankcja Administracyjna, Lublin 2013.

Maciejko W., Zabrniak P., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.

Sobieralski K., Kara za zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2015.

Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011.

Wincenciak M., Sankcje administracyjne i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.

Wróbel A., Jaśkowska M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Wyrok TK z dnia 1 marca 1994 r., U 7/93, Legalis nr 10199.

Wyrok TK z dnia 31 marca 2006 r., SK 75/06, Legalis nr 95189.

Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., II GSK 560/08, LEX nr 518207.

Wyrok NSA z dnia 16 marca 2009 r., II GSK 832/08, LEX nr 529876.

Wyrok NSA z dnia 10 marca 2011 r., II GSK 244/10, LEX nr 1244617.

Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2011 r., II GSK 648/10, Legalis nr 372982.

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2012 r., II GSK 138/11, LEX nr 1218995.

Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2015 r., II GSK 1023/14, Legalis nr 1311855.

Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2015 r., II GSK 1377/14, LEX nr 1982581.

Wyrok NSA z dnia 18 października 2017 r., II GSK 3311/15, LEX nr 2417458.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 października 2008 r., III SA/Łd 272/08, LEX nr 511394.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 maja 2010 r., II SA/Gl 57/10, LEX nr 674120.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011 r., III SA/Wr 227/11, LEX nr 950752.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 8 marca 2012 r., II SA/Ol 1049/11, LEX nr 1138650.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2012 r., II SA/Gl 97,12, LEX nr 1145763.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1661/12, LEX nr 1451545.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2014 r., II SA/Ol 419/14, Legalis nr 1152542.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2014 r., III SA/Łd 314/14, LEX nr 1502814.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2015 r., III SA/Po 537/14, Legalis nr 1198668.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 r., II SA/Sz 993/14, LEX nr 1625552.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r., III SA/Po 1005/13, LEX nr 1440794.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 r., VI SA/Wa 2178/16, LEX nr 2288507.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r., VI SA/Wa 850/16, LEX nr 2345740.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r., LEX nr 2313720.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 r., II Sa/Ke 289/17, LEX nr 2359721.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 r., VI SA/Wa 1061/17, LEX nr 2419335.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2018 r., II SA/Go 1162/17, LEX nr 2455892.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.40.183-193
Data publikacji: 2019-07-01 07:15:46
Data złożenia artykułu: 2018-10-17 00:01:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paulina Zadykowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.