Zasada odrębności i niezależności sądów i trybunałów a obraz polskiego sądownictwa we współczesnym społeczeństwie – aspekt socjologiczno-prawny

Patryk Patoleta

Streszczenie w języku polskim


Rozważania dotyczące władzy sądowniczej w Polsce należy rozpocząć od ustawy zasadniczej, którą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zawarte w niej reguły odrębności i niezależności sądów i Trybunałów stanowią jeden z fundamentów wymiaru sprawiedliwości.

Działalność wymiaru sprawiedliwości podlega ocenie społecznej, a jej kierunek bez wątpienia wpływa na jakość i płynność realizowania funkcji sądownictwa jaką jest min. wymierzenie sprawiedliwości.

Poniższa praca ma na celu analizę opinii społecznych dotyczących sądownictwa w Polsce, wskazaniu obszarów najbardziej newralgicznych, wykazania obecnych trendów w społeczeństwie dotkniętym kryzysem sądownictwa oraz przedstawieniem proponowanych kroków, które mógłby zrealizować samorząd sędziowski lub inne instytucje publiczne w celu odbudowy zaufania do władzy sądowniczej, co w konsekwencji umożliwi prawidłowe realizowanie zasady konstytucyjnej stanowiącej o niezawisłość oraz niezależność sadów Rzeczypospolitej Polskiej.


Słowa kluczowe


prawo konstytucyjne, zasada odrębności i niezależności sądów i trybunałów, socjologia prawa, opinia społeczna, kryzys polskiego sądownictwa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012.

Boguszewski R., Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z Badań CBOS 2017, nr 31.

Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016.

Bosek L., Safjan M., L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2AEbZmWn9N86dmlP4qgrQ4yAMynmzfHa-H0mgImsIe0/pubhtml#.

https://www.ibris.pl/Polacy_bardziej_ufaja_sadom_niz_politykom_2/.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.

Masternak-Kubiak M., [w:] H. Haczkowska (red.), Konstytucja RP. Komentarz.

Rocznik Demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, 2017.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, nr 83.

Wyrok TK z dnia 19 lipca 2005 r., K 28/04, Legalis nr 69675.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.181-192
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:29
Data złożenia artykułu: 2019-05-30 18:58:30


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1422
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Patryk Patoleta

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.