Autor - szczegóły

Banach, Aleksandra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska