Autor - szczegóły

Dąbrowska, Magdalena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji, Polska