Autor - szczegóły

Iżewska, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji, Polska