Autor - szczegóły

Janik, Natalia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji, Polska