Kontakt

Adres

Redakcja czasopisma Wschód Europy
Centrum Europy Wschodniej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Zana 11, 20-601 Lublin,
tel. (+48) 81 537 64 04, tel./faks (+48) 81 537 64 61

wschodeuropy@gmail.com

Osoba do kontaktu

Eleonora Kirwiel
Zastępca Redaktora Naczelnego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Tel.: +48 (81) 537 60 02
Email: eleonora.kirwiel@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl