Kontakt

Adres

Redakcja czasopisma Wschód Europy

Centrum Europy Wschodniej

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Zana 11

20-601 Lublin

Osoba do kontaktu

Eleonora Kirwiel
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Centrum Europy Wschodniej

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Zana 11

20-601 Lublin


Tel.: (+48) 502649185
Email: ekirwiel@op.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl