Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Walenty Baluk, Lublin, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Eleonora Kirwiel, Lublin, Polska

Rada naukowa

 1. Nodar Belkanija, Tbilisi, Gruzja
 2. Igor Cependa, Iwano-Frankowsk, Ukraina
 3. Aleksandra Głuchowa, Woroneż, Rosja
 4. Jan Holzer, Чешская Республика
 5. Walerij Kopijka, Kijów, Ukraina
 6. Agnieszka Legucka, Warszawa, Polska
 7. Zachar Schybeka, Tel Aviv, Izrael
 8. Wiktor Szadurski, Mińsk, Białoruś
 9. Konrad Zieliński, Lublin, Polska

Kolegium redakcyjne

 1. Walenty Baluk, Lublin, Polska
 2. Eleonora Kirwiel, Lublin, Polska
 3. Jerzy Garbiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 4. Grzegorz Janusz, Lublin, Polska
 5. Wojciech Sokół, Lublin, Polska
 6. Ireneusz Topolski, UMCS, Lublin, Polska