Myśl polityczna współczesnej Ukrainy: sto lat w poszukiwaniu nowego państwa

Iwan Monołatij

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono ewolucję ukraińskiej myśli politycznej przez analizę głównych elementów dwóch doktryn politycznych – integralno-nacjonalistycznej i konserwatywno-monarchicznej z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Autor starał się udowodnić, że myśl polityczną Ukrainy można rozumieć jako ewolucję pewnych doktryn czy teorii politycznych, czyli zbiorowych poglądów na życie polityczne ukraińskiego społeczeństwa, a także zasady współżycia pomiędzy jego członkami, co w końcu pozwoli spojrzeć na władzę w państwie, jego ustrój, organizację i funkcję.

Słowa kluczowe


myśl polityczna; Ukraina; poglądy polityczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dońców D., Nacjonalizm, tłum. W. Poliszczuk, Kraków 2008.

Гаврилишин Б., До ефективних суспільств. Доповідь Римському Клубові, Третє українське доповнене видання, Київ 2009.

Кучма Л., Україна – не Росія, Москва 2004.

Липинський B., Вступне слово до читачів з ворожих таборів. Листи до братів-хліборобів, Київ 2012.

Липинський B., Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919–1926 рр., Відень–Торонто 1954.

Липинський B., Націоналізм, патріотизм і шовінізм, http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/lypynski-1. htm, inf. z 13.02.2014.

Липинський B., Повне зібрання творів, архів, студії, т. 1: Листування, Київ–Філадельфія 2003.

Липинський B., Універсалізм у хліборобській ідеології, [у:] Консерватизм. Антологія, упор. О. Проценко, В. Лісовий, Київ 2008.

Липинський В., Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919–1926 рр., Відень–Торонто 1954.

Покальчук Ю., Тремтячі еліти, Київ 2011.

Сціборський M., Націократія, Вінниця 2007.

Шептицький A., Як будувати рідну хату?, Брустури 2014.

Шульгин O., Без території. Ідеологія та чин уряду УНР на чужині, Київ 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2015.1.2.57
Data publikacji: 2016-06-09 11:23:35
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 09:51:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 686
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Iwan Monołatij

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.