Поміж циганами і ромами: стереотипи й дискримінація в українських інтернет-змі

Алла Костовська

Streszczenie w języku polskim


Метою цієї статті є визначення особливостей дискримінації ромів в українських он- лайн-ЗМІ на прикладі одного інформаційного приводу – сільська рада села Лощинівка (Одещи- на) прийняла рішення примусово виселити ромів із села, чому передували погроми ромських домівок місцевим населенням. Актуальність цієї роботи зумовлена частим використанням мови ворожнечі та дискримінації ромської спільноти в Україні. Ця проблема особливо гостро стоїть у західному регіоні, де представників цієї національності проживає найбільше. В статті звернено увагу на методи, за допомогою яких медіа конструюють громадську думку, та способи їх імплементації. Також було зроблено вибірку матеріалів інтернет-ЗМІ, присвячених згаданому випадку, проаналізовано їхні заголовки. Індикатором певних позитивних зрушень на мовному рівні можна назвати поступову відмову від екзоніму цигани на користь етноніму роми. Попри це, ЗМІ зображують ромів переважно як представників злочинного світу: злодіїв, убивць, наркотор-говців, таким чином узагальнюючи негативні риси окремих представників групи на всю групу і в підсумку маємо криміналізацію всієї національності. Такі новини мають яскраво виражений аксіологічний характер і експлуатують страхи людей стати жертвами злочину. Інколи подібне навіювання відбувається за рахунок використання вибіркових фейсбук-дописів окремих лідерів думок. Аналіз репрезентативних коментарів до таких матеріалів підтверджує глибоку вкорі-неність негативних стереотипів щодо ромської спільноти серед широких верств населення. Розгляд матеріалів інтернет-ЗМІ з погляду розпалювання мови ненависті й функціонування етнічних стереотипів може бути ефективним способом створення критеріїв для лінгвістичної експертизи та впровадження мови порозуміння.


Słowa kluczowe


hate speech, xenophobia, tolerance, Roma people, online newspapers, stereotypes

Bibliografia


Erjavec K., Media Representation of the Discrimination against the Roma in Eastern Europe: The Case of Slovenia, [w:] Discourse & Society, V. 12, 2001, p. 699–727.

Media mniejszości: mniejszości w mediach, red. M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska, Lublin 2014, s. 324.

Колосов С.А., Конструирование социальной ненависти в дискурсе: автореф. дис. канд. филол. наук, Тверь 2004.

Кондратюк М. О., Інформаційна війна та роль мас-медіа в міжнародних конфліктах, [в:] Вісник Хар-ківської державної академії культури, вип. 41, Харків 2013, с. 108–113.

Кроз М., Ратинова Н., От языка вражды к возбуждению ненависти: проблемы судебно-эксперт-ной оценки ксенофобских материалов СМИ, [в:] Язык вражды против общества, сост. А.Вер-ховский, Москва 2007, с. 226–247.

Словник української мови, Том 11, Київ 1980, c. 208.

Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#n10, 08.04.2013.

Тяглий М.І., Роми [в:] Енциклопедія історії України, Том 9, Київ 2012, с. 288.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.2.39
Data publikacji: 2018-07-20 12:05:28
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 10:03:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 509
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Українська) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Алла Костовська

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.