System medialny Azerbejdżanu: aktualny stan i problemy

Serhiy Danylenko, Maryna Grynchuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania mediów w Azerbejdżanie oraz prawne aspekty ich działalności. Szczególną uwagę poświęcono badaniom nad telewizją, mediami drukowanymi, radiem, mediami internetowymi, agencjami informacyjnymi itp. Przeanalizowano i wyróżniono kluczowe kanały masowego przekazu w Azerbejdżanie i specyfikę ich działania. Przedstawiono akty prawne, regulujące rynek medialny w Azerbejdżanie, w szczególności ustawę Republiki Azerbejdżanu „O środkach masowego przekazu”, „O środkach telewizyjnych i radiowych”, „O publicznej telewizji i radiofonii”. Omówiono działalność organów regulacyjnych, takich jak Krajowa Rada ds. Telewizji i Radia oraz Rada Prasowa. Wnioski dotyczące aktualnych trendów i wyzwań mediów w Azerbejdżanie oparto na analizie oficjalnych statystyk organizacji międzynarodowych (Freedom House, Komitet Ochrony Dziennikarzy) na temat stanu mediów w Azerbejdżanie, w tym kwestii cenzury w kraju.

Słowa kluczowe


Azerbejdżan, media, telewizja, radio, prasa, media internetowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


most censored countries – https://www.cpj.org/2015/04/10–most-censored-countries.php

% of Azerbaijan population use internet – https://report.az/en/ict/61–of-population-use-internet-in-azerbaijan/

Azerbaijan Orders OSCE To Close Baku Office – http://www.rferl.org/a/27055923.html

Freedom House – https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/Azerbaijan

Preliminary Report on Media Coverage prior to the 26 September Constitutional Referendum – https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2016/10/AZ-Referendum_MM-report_final.pdf

Press Council: Azerbaijan – https://accountablejournalism.org/?/press-councils/Azerbaijan

Print Media in Armenia and Azerbaijan – http://www.publicdialogues.info/en/Virtual%20parallels/print-media-in-armenia-and-azerbaijan

The functioning of democratic institutions in Azerbaijan – http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21953〈=en

«Концепція з підтримки засобів масової інформації Азербайджанської Республіки» – azertag.az/ru/xeber/china-689121

Азербайджан – http://www.azerbaijans.com/content_744_ru.html

В обновленный список политзаключенных Азербайджана внесены 119 человек – http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/293312/

Восемь районов Азербайджана перешли на цифровое вещание – http://mediasat.info/2016/12/01/azer-cyfra-tv/

Громадянський вимір комунікаційної революції: модернізація суспільних комунікацій від друкар-ського верстата до соціальних мереж : монографія / С. І. Даниленко. – К., 2010. – 312 c. – укp.

Закон Азербайджану «Про засоби масової інформації» -http://www.azerbaijan.az/portal/Society/MassMedia/massMedia_01_r.html

Закон Азербайджану «Про інформацію» – http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=9203

Закон Азербайджану «Про суспільне телерадіомовлення» – http://pandia.ru/text/77/434/1326.php

Закон Азербайджану «Про телерадіомовлення» – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30613517

Історична справка – http://lib.aliyev-heritage.org/ru/4148127.html

Конституція Азербайджанської Республіки – http://ru.president.az/azerbaijan/constitution

Кримінальний кодекс Азербайджана – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353#pos=1;-263

Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації / О. Д. Кузнецова. – Львів : ПАЮ, 2005. – 200 с.

Офіційний сайт телеканалу AzTv – www.aztv.az

Положение // Министерство связи и высоких технологий Азербайджанской Республики – http://www.mincom.gov.az/nazirlik-ru-RU/page-418/#content_anchor

Телевидение Азербайджана – http://www.azerbaijans.com/content_750_ru.html

Телерадиовещание // Министерство связи и высоких технологий Азербайджанской Республики: http://www.mincom.gov.az/page-411/page-457/

Эксперты ООН о проблемах судебно-правовой системы Азербайджана -http://www.contact.az/docs/2016/Politics/052500157283ru.htm#.WFgSg1WLTIU__
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.1.89
Data publikacji: 2019-02-21 08:26:29
Data złożenia artykułu: 2019-02-20 14:24:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 921
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Serhiy Danylenko, Maryna Grynchuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.