Powstanie rynku mediów w Gruzji

Olena Shevchenko, Ganna Shevchenko

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano analizy powstania rynku mediów w Gruzji – jednej z republik byłego Związku Radzieckiego. Dziś Gruzja jest jednym z wiodących krajów regionu Kaukazu, co potwierdzają różne oceny międzynarodowe. Gruzja zajmuje pierwsze miejsce w indeksie wolności mediów w regionie, co świadczy o demokratycznej transformacji kraju. W artykule przedstawiono ustawodawstwo krajowe regulujące mass media i analizujące kluczowe podmioty rynku medialnego. Opisując główne etapy procesu formowania gruzińskiego radia i telewizji, autorzy zwrócili uwagę na to, że niektóre media-gatunki, na przykład radiowe, były bardzo popularne we wszystkich przestrzeniach postsowieckich i za granicą. Współczesna Gruzja jest krajem o rozwiniętym rynku medialnym z wiodącymi graczami światowymi obecnymi we wszystkich segmentach mediów (telewizja, radio, prasa, telewizja kablowa, telewizja satelitarna, internet, blogosfera, niezależne studia telewizyjne). Ponadto obywatele Gruzji są aktywnymi użytkownikami internetu, mediów społecznościowych i blogów. Autorzy konkludują, że pomimo pewnych istniejących trudności i problemów gruzińskiego rynku mediów ma on dobre perspektywy rozwoju.


Słowa kluczowe


Gruzja, rynek mediów, telewizja, radio, prasa, internet, blogosfera

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Broadcast Media Ownership Transparency Bill Passed – http://www.civil.ge/eng/article.php?id=23324

Doing Business Оценка Бизнес Регулирования – http://russian.doingbusiness.org/rankings

Freedom of the press 2015 https://freedomhouse.org/sites/default/files/freedomofthepress_2015_final.pdf

Freedom on the Net 2013 – http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2013

Georgia, Presidential Election, 27 October 2013: Interim Report -http://www.osce.org/odihr/elections/107052

Georgia’s MagtiCom breaks into the quad play market – https://www.budde.com.au/Research/Georgia-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses

Global Peace Index – http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index/2016

Global Terrorism Index 2016 – http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

Gross national income per capita 2015, Atlas method and PPP – http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

Latest Media Monitoring reports – http://www.mediamonitor.ge/en/

‚Must-Carry’ Rules in Pre-Election Period Approved – http://www.civil.ge/eng/article.php?id=24940

Political TV shows’ pre-electing ratings – Rustavi 2 ahead, GPB struggling to remain relevant- http://www.transparency.ge/en/blog/political-tv-shows-pre-electing-ratings-rustavi-2–ahead-gpb-struggling-remain-relevant

Quality of Living Rankings – https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/index.html?mkt_tok=eyJpIjoiTmpJeU1Ea3pNR05tWlRObSIsInQiOiJpZHoweEY0elVGUDc1VEo0dkJCSVRWVkRyZVkrYjBLMldkUTlMNkpoNzY5RGN6XC9EcjF1MmxHbGJkNWRvN1RJc3JoK1BOU1pDQzlIZDdRTlF2MXE5WnA2dDl0VHRsNWF5V2pVdEFkU3NYWG1xWGduXC83ZlZtYW0xZpqRnB4eXlHIn0%3D

WJP Rule of Law Index 2016 – http://data.worldjusticeproject.org/

% грузинских граждан не пользуются интернетом – http://sovetreklama.org/2016/07/32-gruzinskix-grazhdan-ne-polzuyutsya-internetom/

Всемирный день телевидения 2016: история и традиции – http://sputnik-georgia.ru/spravka/20161121/233879980/Vsemirnyj-den-televidenija-2016–istorija-i-tradicii.html

Доступ в интернет и интернет-услуги – https://digital.report/gruziya-dostup-v-internet/

Из истории создания радио Грузии – http://pandia.ru/text/77/140/227.php

Индекс Восприятия Коррупции 2015 – http://transparency.org.ru/images/docs/cpi/CPI2015_Table_RU.pdf, accessed 11th December 2016. Crime Index for Country 2016 Mid Year https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

Информационные кампании и интернет-активизм – https://digital.report/gruziya-internet-aktivizm/

Как кабельные операторы создавали семью – http://mediasat.info/2016/10/20/georgia-cable-tv/

Кипиани Г. Права человека и регулирование вещания в Грузии: приоритет нео-либеральных тенденций – http://georgiamonitor.org/news/254/1299/

Маргарита Ахвледиани СМИ в Грузии: Предвзятые, но плюралистичные – От традиционных к сетевым СМИ: Передовая практика и перспективы 9–ая южнокавказская конференция СМИ Тбилиси, Грузия 11–12 октября 2012 г. – C. 77–85 (147)

Медия-практика в Грузии -10 лет http://www.osce.org/fom/108530?download=true

Парламент провалил инициативу Давиташвили о запрете на рекламу азартных игр в Грузии 01.05.2013 http://www.apsny.ge/2013/eco/1367469934.php

Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы – http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info

Телевизионные дела Грузии http://uadigital.tv/2014/10/17/by/

ჟურნალისტების ეთიკის ქარტიის საბჭო ფოტოგრაფების საქმეზე – http://www.civil.ge/geo/article.php?id=24314

‘გლობალ TV’–ის სატელიტური ანტენები დაყადაღებულია – http://www.civil.ge/geo/article.php?id=25615
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2018.4.1.105
Data publikacji: 2019-02-21 08:26:30
Data złożenia artykułu: 2019-02-21 07:44:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 253
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Olena Shevchenko, Ganna Shevchenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.