Autor - szczegóły

Gergało-Dąbek, Nadia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

 • Vol 2, No 2 (2016) - RECENZJE I SPRAWOZDANIA
  Пилип Селігей, Мовна свідомість: структура, типологія, виховання, Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012, сс. 118.
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2, No 2 (2016) - RECENZJE I SPRAWOZDANIA
  Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej – linia programowa w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3, No 2 (2017) - RECENZJE I SPRAWOZDANIA
  Recenzja książki: Лариса Масенко, Мова радянського тоталітаризму, Київ, ТОВ «Видавництво „Кліо”», 2017, ss. 240
  Szczegóły  PDF