No 4 (2015)

Spis treści

Artykuły

Wojciech Gałązka
PDF
5
Steliana Aleksandrova
49
Maria Zhigalova
55
Kamen Rikev
61
Mateusz Maziarz
68
Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov
84
Miroslav Mihaylov
97
Marta Abuzarowa
106
Dorota Głuszak
PDF
115
Anna Myszka
130
Еміль Хруль
152
Jerzy Hatlas
PDF
162

Recenzje

Nowe spotkanie ze staropolską muzą
Margreta Grigorowa
167
Jubileusz 70-lecia prof. dr Iwanki Gugułanowej
Lilia Ivanova
169
Ogólnopolska konferencja naukowa na temat aktualne problemy bułgarystyki w Polsce
Anna Myszka
PDF
173