Paradygmat cywilizacyjny Samuela P. Huntingtona. Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?

Grzegorz Bednarczyk

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy tekst to metodologiczna analiza paradygmatu cywilizacyjnego w ujęciu Samuela Huntingtona. Grunt dla rozważań stanowią badania statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej państw utożsamianych z zachodnim kręgiem cywilizacyjnym oraz tych zaliczanych do świata Islamu. Badania, o których mowa, to zarówno te, na które w połowie lat dziewięćdziesiątych powoływał się sam Huntington, jak i te, które opisują współczesne realia. Teza, za której słusznością opowiada się amerykański uczony i dla której aprobatę wyraża autor tekstu mówi, że siłą sprawczą przełomowych wydarzeń historycznych są młode i szybko rosnące populacje.

Słowa kluczowe


paradygmat cywilizacyjny; filozofia historii; filozofia nauki; metodologia historii; historia najnowsza; Samuel P. Huntington

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, tłum. I. Nowicka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Bielecki J., Niemcy nie chcą być Francją, „Rzeczpospolita”, nr 168, wydanie

z dn. 20 VII 2016.

Braudel F., Gramatyka cywilizacji, tłum. H. Igalson-Tygielska, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.

Brzeziński Z., Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, tłum. K. Murawski, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 1994.

Buchanan P. J., Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, tłum. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2005.

Czarnecki M., Brytyjczycy oburzeni „znakowaniem” azylantów, „Gazeta Wyborcza”, nr 20, wydanie z dn. 26 I 2016.

Davies N., Europa – Między Wschodem a Zachodem, tłum. E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Hacket C., 5 facts about the Muslim population in Europe, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/ [dostęp: 25.08.2016].

Holzer J., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2006.

Jendroszczyk P., Niemcy zaskoczone terrorem, „Rzeczpospolita”, nr 173, wydanie z dn. 26 VII 2016.

Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2004.

Kopciuch L., Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.

Migration trends and patterns of Syrian asylum seekers travelling to the European Union. Assesment report, http://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=2&view=grid&Search=%23syrian%23 [dostęp: 25.08.2016].

Paris On Edge: Hundreds Flee False Alarm, http://news.sky.com/story/paris-on-edge-hundreds-flee-false-alarm-10339491 [dostęp: 11.08.2016].

Pomorski J., Paradygmat „New Economic History”. Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

Popper K. R., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.

Popper K. R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, tłum. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

Potkowski E., Zakony rycerskie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Rousseau R., Will China Colonize and Incorporate Siberia?, http://hir.harvard.edu/will-china-colonize-and-incorporate-siberia/

[dostęp: 25.08.2016].

Simmel G., Zagadnienia filozofii dziejów, tłum. W. M. Kozłowski, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, Warszawa 1902.

Skoczyński J., Huntington i Koneczny, [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.

Specjalna aplikacja na Euro 2016. Ostrzeże kibiców przed terrorystami,

http://tvn24bis.pl/tech,80/specjalna-aplikacja-na-euro-2016-ostrzeze-kibicow-przed-terrorystami,650794.html [dostęp: 11.08.2016].

Stefanicki R., Francja na wojnie z burkini, „Gazeta Wyborcza”, nr 196, wydanie z 23 VIII 2016.

Stefanicki R., Turcja bliżej Putina i Asada, „Gazeta Wyborcza”, nr 196, wydanie z dn. 22 VIII 2016.

Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Zdort D., Na plaży z niewiernymi, „Rzeczpospolita”, nr 194, wydanie z dn. 20 VIII 2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 [dostęp: 25.08.2016].

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf [dostęp: 25.08.2016].

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [dostęp: 25.08.2016].

https://www.wprost.pl/515592/21-latka-we-Francji-pobita-za-opalanie-sie-w-bikini-W-internecie-zawrzalo [dostęp: 26.08.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.29
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:52
Data złożenia artykułu: 2017-07-09 15:12:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Grzegorz Bednarczyk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl