Kontakt

Adres

Annales UMCS sec. B

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

al. Kraśnicka 2d

20-718 Lublin

Polska

email: annales.sec.b@gmail.com

Osoba do kontaktu

Renata Krukowska
Email: renata.krukowska@mail.umcs.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: support@journals.umcs.pl