Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Monika Olga Wesołowska, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Renata Krukowska, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 2. Beata Hołub, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 3. Krzysztof Siwek, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Redaktor tematyczny (Nauki o Ziemi i środowisku)

 1. Anna Orłowska, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Redaktor tematyczny (Geografia społeczno-ekonomiczna)

 1. Monika Olga Wesołowska, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Redaktor tematyczny (Gospodarka przestrzenna)

 1. Dagmara Kociuba, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Redaktor tematyczny (Geografia turyzmu)

 1. Renata Krukowska, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Redaktor tematyczny (Geoinformacja)

 1. Waldemar Kociuba, Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Rada naukowa

 1. Gideon Biger, Gegraphy and Human Environment Department, Tel Aviv University, ISRAEL
 2. Rudolf Brazdil, Department of Geography, Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC
 3. Tomasz Kaczmarek, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND
 4. Maryna Komar, National Museum of Natural History National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Geological Sciences National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, UKRAINE
 5. Maria Grażyna Łanczont, Department of Geomorphology and Paleogeography, Faculty of Earth Science and Spatial Management, Maria Curie-Sklodowska University, POLAND
 6. Małgorzata Barbara Mazurek, Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznań, POLAND
 7. María Estela Nadal Romero, Department of Geography. Environmental Sciences Institute. University of Zaragoza, SPAIN
 8. Jean Poesen, Division of Geography and Tourism, Catholic University of Leuven, BELGIUM
 9. Kim Philip Schumacher, Institute of Geography, Osnabrueck University, GERMANY
 10. Tadeusz Siwek, Department of Human Geography and Regional Development , University of Ostrava, Slezská Ostrava, CZECH REPUBLIC
 11. Christian Stolz, Europe-University of Flensburg, GERMANY
 12. Tadeusz Stryjakiewicz, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND
 13. Przemysław Śleszyński, Department of Urban and Population Studies, Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), POLAND
 14. Theano S. Terkenli, Department of Geography, University of the Aegean, Lesvos, GREECE
 15. Alessandro Vitale, Department of International, Legal, Historical and Political Studies, University of Milan, ITALY
 16. Marek Więckowski, Department of Urban and Population Studies, Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), POLAND
 17. Marcin Wójcik, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography, University of Lodz, POLAND
 18. Valentina Zernitskaya, Institute for Nature Management, National Academy of Sciences, Minsk, BELARUS