Wpływ pandemii COVID-19 na agroturystykę

Norbert Kawęcki

Streszczenie w języku polskim


Autor artykułu przedstawia aktualny temat dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na agroturystykę. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury międzynarodowej i polskiej w zakresie wpływu pandemii oraz jej skutków w obszarze prowadzonej działalności jaką jest agroturystyka. W dalszej części pracy autor przedstawia materiały i metody zastosowane w badaniu. Wyniki przeprowadzonych badań wraz z opisami i objaśnieniami zostały rozwinięte w trzeciej części artykułu. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzając postawioną tezę. Celem artykułu jest pokazanie wpływu pandemii COVID-19 na obszar agroturystyki w pięciu województwach. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego a kwestionariusz został wysłany za pomocą social mediów. Najważniejszą konkluzją jest to, że pandemia COVID-19 miała wpływ na agroturystykę powodując zmiany zarówno w kwestii finansowej, jak i form marketingowych zastosowanych do usprawnienia działania biznesu.


Słowa kluczowe


COVID-19; pandemia; agroturystyka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Adom D., Adu-Mensah J., Sekyere, P.A. 2020. Hand-to-Mouth Work Culture and the COVID-19 Lockdown Restrictions: Experiences of Selected Informal Sector Workers in Kumasi, Ghana. Research Journal in Advanced Humanities 1(2), 45–64.

Adom D., Alimov A., Gouthami V. 2021. Agritourism as a Preferred Travelling Trend in Boosting Rural Economies in the Post-COVID-19 Period: Nexus Between Agriculture, Tourism, Art and Culture. Journal of Migration, Culture and Society 1(1), 7–19.

Anguera-Torrell O., Vives-Perez J., Aznar-Alarcon J.P. 2021. Urban Tourism Performance Index over the COVID-19 Pandemic. International Journal of Tourism Cities 7(3), 565–582. https://doi.org/10.1108/IJTC-09-2020-0206

Bhatta K., Ohe, Y. 2020. A Review of Quantitative Studies in Agritourism: The Implications for Developing Countries. Tourism and Hospitality 1, 23–40.

Chin W.L., Pehin Dato Musa S.F. 2021. Agritourism Resilience against Covid-19: Impacts and Management Strategies. Cogent Social Sciences 7(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1950290

Gössling S., Scott D., Hall C.M. 2021. Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 29(1), 1–20.

Li Z., Zhang X., Yang K., Singer R., Cui R. 2021. Urban and Rural Tourism under COVID-19 in China: Research on the Recovery Measures and Tourism Development. Tourism Review 76(4), 718–736. https://doi.org/10.1108/TR-08-2020-0357

Magno F., Cassia F. 2021. Eff ects of Agritourism Businesses Strategies to Cope with the COVID-19 Crisis: The Key Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Behaviours. Journal of Cleaner Production 325, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129292

Oppermann M. 1996. Rural Tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research 23(1), 86–102.

Petromana I., Vargaa M., Constantinb E.C., Petromana C., Momira B., Turca B., Mercea I. 2016. Agritourism: An Educational Tool for the Students with Agro-Food Profile. Procedia. Economics and Finance 39, 83–87.

Polukhina A., Sheresheva M., Efremova M., Suranova O., Agalakova O., Antonov-Ovseenko A. 2021. The Concept of Sustainable Rural Tourism Development in the Face of Covid-19 Crisis: Evidence from Russia. Journal of Risk and Financial Management 14(1), 1–19. https://doi.org/10.3390/jrfm14010038

Privitera D. 2010. The Importance of Organic Agriculture in Tourism Rural. Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT. Budapest: Agroinform Publishing House.

Rogerson C.M., Rogerson J.M. 2021. COVID-19 and Changing Tourism Demand: Research Review and Policy Implications for South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 10(1), 1–21. https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720-83

Roman M., Grudzień P. 2021. The Essence of Agritourism and Its Profitability During Coronavirus (COVID-19) Pandemic. Agriculture 11, 458, 1–25. https://doi.org/10.3390/agriculture11050458

Sadowski A., Wojcieszak M.M. 2019. Geographic Diff erentiation of Agritourism Activities in Poland vs. Cultural and Natural Attractiveness of Destinations at District Level. PLoS ONE 14.

Vaishar A., Šťastná M. 2020. Impact of the COVID-19 Pandemic on Rural Tourism in Czechia. Preliminary Considerations. Current Issues in Tourism 25(2), 187–191. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1839027

Williams A.M., Baláz V. 2013. Tourism, Risk Tolerance and Competences: Travel Organization and Tourism Hazards. Tourism Management 35, 209–221.

Wojcieszak-Zbierska M.M., Jęczmyk A.J., Zawadka J., Uglis, J. 2020. Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture 10(397), 1–19. https://doi:10.3390/agriculture10090397

Zawadka J., Jęczmyk A., Wojcieszak-Zbierska M.M., Niedbała G., Uglis J., Pietrzak-Zawadka J. 2022. Socio-Economic Factors Influencing Agritourism Farm Stays, and Their Safety During COVID-19 Pandemic: Evidence from Poland. Sustainability 14(3526), 1–17. https://doi.org/10.3390/su14063526

Zawadka, J. 2019. Agritourism as a Way of Spending Free Time of Urban Families with Children. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 21(3), 532–541.

Zhu H., Deng F. 2020. How to In fl uence Rural Tourism Intention by Risk Knowledge During Covid-19 Containment in China: Mediating Role of Risk Perception and Attitude. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(10), 1–23. https://doi.org/10.3390/ijerph17103514

Netography

GlobalWebIndex Coronavirus Research. Series Two: Travel & Commuting. WARC COVID-19 Series, March 2020. Online: https://www.warc.com/content/paywall/article/arfw/globalwebindexcoronavirusresearch-series-two-travel--commuting/132138 (access: 28.03.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2022.77.0.45-54
Data publikacji: 2022-06-20 11:10:06
Data złożenia artykułu: 2022-05-04 09:41:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 582
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 367

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Norbert Michał Kawęcki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.