Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne

Artur Hubert Myna, Waldemar Dymek

Streszczenie w języku polskim


W pracy przedstawiono autorską metodę określania zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne. Zweryfikowano hipotezę, że sprzedaż mieszkań komunalnych nie zmieniła ich przestrzennej struktury i przestrzennego zróżnicowania zapotrzebowania na nie. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne odnotowano w powiatach zachodniej i południowej Polski. W pracy potwierdzono możliwość gromadzenia danych niezbędnych do określenia zapotrz ebowaniana mieszkania komunalne i socjalne. Rekomenduje się ich pozyskiwanie co dwa lata na formularzu statystycznym od jednostek zarządzających bądź administrujących tego typu mieszkaniami.


Słowa kluczowe


ankiety; mieszkania komunalne; socjalne; zapotrzebowanie; zróżnicowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Billert A., 2012: Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej, [w:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, UAM, Poznań, 21-53.

Jędraszko A., 2005: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.

Majchrzak M., 2006: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa, 123-157.

Markowski T., 1999: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.

Matacz A.,, Zabiegły G., 2015: Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w latach 2010-2014, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, 9-21.

Muczyński A., 2008: Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych, Wycena, nr 1 (82), 23-28.

Muczyński A., 2009: Metodyka wspomagania gospodarki remontowej w gminnych zasobach lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 17 (3), 69-82.

: Zmiany własnościowe a dekapitalizacja wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 333, 42-52.

: Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowanie kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 391, 40-48.

Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, 2015: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95, ze zm), obecnie ustawa o samorządzie gminnym, stosownie do art. 10 ustawy z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 162 poz. 1126 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.233
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-13 11:50:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 171
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 11

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Artur Hubert Myna, Waldemar Dymek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.