Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego)

Teresa Mitura, Małgorzata Buczek-Kowalik

Streszczenie w języku polskim


Turystyka wiejska jest jedną z popularnych form turystyki. Tradycyjne rolnictwo, harmonijny krajobraz obszarów wiejskich oraz styl życia mieszkańców wsi są współcześnie coraz bardziej docenianym walorem turystycznym, wpływającym na to, iż wielu turystów na miejsca swojego wypoczynku wybiera tereny spokojne, ciche, o czystym środowisku przyrodniczym. Gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa podkarpackiego nieustannie szukają nowych możliwości rozwoju. Jedną z nich jest prowadzenie działalności edukacyjnej w tzw. zagrodach edukacyjnych. Celem opracowania jest charakterystyka oraz przedstawienie oferty zagród edukacyjnych na terenie województwa podkarpackiego jako innowacyjnego produktu turystycznego. Szczegółowo scharakteryzowano jedną z zagród na badanym terenie.


Słowa kluczowe


produkt turystyczny, turystyka na obszarach wiejskich, zagroda edukacyjna, województwo podkarpackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW, Warszawa.

Bogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015: Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia PAN KPZK, CLXIII.

Cabaj W., Kruczek Z., 2009: Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.

Fijałkowski D., 2003: Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym a turystyka, Słupskie Prace Geograficzne 1.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005: Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa.

Kmita-Dziasek E., 2011: Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział Kraków, Kraków.

Majewski J., 2015: Innowacyjność wiejskich produktów turystycznych, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Studia PAN KPZK, CLXIII

Mitura T., 2015: Turystyka wiejska jako forma zrównoważonej turystyki na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, K. Rejman (red.), Europa w ujęciu interdyscyplinarnym – społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, PWSTE , Jarosław.

Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2016: Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim, [w:] S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, t. II , Poznań.

Molenda M., 2011: Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy, Rocznik Żyrardowski, IX.

Różycki P., 2009: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.

Zdon-Korzeniowska M., 2009: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków.

Źródła danych statystycznych:

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku w województwie podkarpackim, 2014, Urząd Statystyczny, Rzeszów.

Rocznik Statystyczny województwa podkarpackiego, 2015, Urząd Statystyczny, Rzeszów.

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2014 r., 2015, Urząd Statystyczny, Rzeszów.

Źródła internetowe:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html [dostęp: 20.02.2016].

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego: http://www.podrb.pl/agroturystyka/oferta-agroturystyczna.html [dostęp: 8.08.2016].

Zagroda edukacyjna: http://www.zagrodaedukacyjna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8 [dostęp: 8.08.2016].

http://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&view=places&Itemid =98 [dostęp: 8.08.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.117
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:08
Data złożenia artykułu: 2016-12-05 21:24:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 998
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1162

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Teresa Mitura, Małgorzata Buczek - Kowalik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.