Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza)

Dariusz Dobrowolski, Andrzej Tucki, Paweł Kapłański

Streszczenie w języku polskim


Turystyka kajakowa to jedna z form turystyki kwalifikowanej. Kajakarstwo rekreacyjne i turystyczne jest popularnym sposobem wykorzystania wolnego czasu przez osoby, które lubią spędzać aktywnie czas nad wodą. Propagowanie zasobów turystycznych w Internecie z wykorzystaniem technologii semantycznych umożliwia precyzyjne, interaktywne i proaktywne dedykowanie usług turystycznych. Semantyczne technologie informacyjne bazują na formalnych i wykonywalnych systemach reprezentacji wiedzy zwanych ontologiami. Ontologia taka jest podstawą do skonstruowania semantycznej bazy wiedzy integrującej informacje o zasobach turystycznych. W artykule przedstawiono metodę budowy ontologii zasobów turystyki kajakowej w województwie lubelskim na przykładzie Roztocza z wykorzystaniem edytora ontologii FluentEditor.


Słowa kluczowe


turystyka kajakowa; Roztocze; ontologia; Fluent Editor

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska-Wójcik T., Bartoszewski S., 2004: Roztocze jako region geograficzny, [w:] R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów Wschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 79–89.

Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., 2016: Roztocze – od krainy fizjograficznej do regionu turystycznego, [w:] T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, 133–168.

Buhalis D., Costa C., 2006: Tourism Business Frontiers. Consumers, Products and Industry, Elsevier Ltd., London.

Buhalis D., O’Connor P., 2005: Information Communication Technology – Revolutionising Tourism, Tourism Recreation Research, 30, 3, 7–16.

Buraczyński J., 1997, Roztocze, Wyd. UMCS, Lublin.

Buraczyński J., 2002: Wody powierzchniowe, [w:] J. Buraczyński (red.), Roztocze. Środowisko przyrodnicze, Wyd. Lubelskie, Lublin, 229–233.

Cognitum. 2015: FluentEditor. Cognitum.eu. [Online] 2015. [Dostęp: 23.06.2015] http://www.cognitum.eu/semantics/FluentEditor/.

Dobrowolski D., Kapłański P., Łojewski Z., Marciniak A., 2015: Ontologiczna inżynieria wiedzy, [w:] C. F. Hales (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 88–98.

Goczyła K., 2011: Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

Gołuchowski J., 2005: Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Gontar B., Papińska-Kacperek J., 2011: Internetowe wyszukiwarki semantyczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 3, 261, 100–110.

Gruber T. R., 1993: A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Stanford, CA, USA Computer Science Department.

Grzelak W., 2013; Ontologia – próba usystematyzowania pojęć, Informatyka Ekonomiczna, 4(30), 159–169.

Michalczyk Z. (red.), 1996: Źródła Roztocza – monografia hydrograficzna, Wyd. UMCS, Lublin, 1–199.

Mykowiecka A., 2007: Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Plecka P., Bzdyra K., 2014: Wykorzystanie ontologii w wymiarowaniu projektów informatycznych, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016: 2016. GUS, Warszawa.

Szczepaniak L., Królikowski Z., 2000: Kontrolowane języki naturalne – przegląd rozwiązań i zastosowań, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.

Świeca A., Kałamucki K., 2006: Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol, Lublin.

Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Krukowska R., Tucki A., Grabowski T., Malska M., Zinko J., Brusak V., Pandiak I., Shevchuk O. 2015: Turystyka na Roztoczu, [w:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (red.), Roztocze – przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec: 391–427.

Tucki A., 2010: Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, Folia Turistica, 21, 145–163.

Województwo lubelskie. Mapa turystyki wodnej, Kartpol, Lublin.

Źródła internetowe

http://protege.stanford.edu [Dostęp: 23.06.2015].

www.splywykajakowe.roztocze.net.pl [Dostęp: 20.06.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.1.141
Data publikacji: 2018-03-07 10:57:48
Data złożenia artykułu: 2016-12-20 09:54:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 716
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 458

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Tucki, Dariusz Dobrowolski, Paweł Kapłański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.