Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 1951–2010

Anna Bilik, Bożena Gawęda, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


ciśnienie atmosferyczne, Lublin, przebieg roczny, sezonowy i miesięczny ciśnienia, zmienność ciśnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chromow W., 1969: Meteorologia i klimatologia PWN, Warszawa.

Dziaduszyński K., Pęcak J., 2004: Ogólna charakterystyka ciśnienia atmosferycznego w Lublinie (1952–2001), [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 407–412.

Kaszewski B.M., Nowosad M., 1998: Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego w Lublinie, [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, 47.

Zjazd PTG, streszczenie referatów, komunikatów i posterów, Sosnowiec, 135–136.

Klein P., 1915: Meteorologia ogólna, Warszawa.

Parczewski W., 1962: Układy ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w Polsce środkowej, Przegląd Geofizyczny, 2, Warszawa, 95–105.

Paszyński J., Niedźwiedź T., 1991: Klimat, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Woś A., 2006: Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Woś A., 2010: Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 72–76.

Zinkiewicz W., Warakomski W., 1960: Zarys klimatu Lublina, Annales UMCS, sectio B, vol. XIV, 2, 47–130.

Zinkiewicz W., Zinkiewicz A., 1973: Stosunki klimatyczne województwa lubelskiego, Annales UMCS, sectio B, vol. XXVIII, 8, 139–202.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2014.69.2.133
Data publikacji: 2015-05-25 18:43:12
Data złożenia artykułu: 2015-05-25 18:20:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 79
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Anna Bilik, Bożena Gawęda, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.