Autor - szczegóły

Wojciechowska-Bartnik, Jadwiga Marta, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska