Autor - szczegóły

Jarosz, Joanna, Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, UMCS, Polska