Autor - szczegóły

Jóźwik, Jolanta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska