Autor - szczegóły

Telecka, Małgorzata, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska