Autor - szczegóły

Wolski, Oskar, Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, Polska

  • Vol 75 (2020) - Artykuły
    Zastosowanie narzędzi GIS do określenia lokalnej specyfiki procesu rozwoju obszarów wiejskich. Studium aktywności społeczności lokalnych w programie odnowy wsi w województwie wielkopolskim
    Streszczenie w języku polskim  PDF