Autor - szczegóły

Fedorowicz, Stanisław, Uniwersytet Gdański. Wydział Oceanografii i Geografii, Polska

  • Vol 76 (2021) - Kronika
    Współpraca naukowa Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego i Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    Szczegóły  PDF