Autor - szczegóły

Chmiel, Stanislaw, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska