Vol 58 (2016)

Spis treści

Od redakcji
Anita Has-Tokarz
PDF
7

Artykuły

Maria Juda
PDF
13
Alicja Matczuk
PDF
35
Barbara Beata Woźniak
PDF
65
Olga Nowak
PDF
83
Agnieszka Wasilewska
PDF
107
Beata Anna Obydzińska
119
Maria Boćkowska, Paulina Studzińska-Jaksim
PDF
135
Sebastian Dawid Kotuła
PDF
149
Maria Komova
159
Svitlana Lisina
169
Alina Petrushka
179

Recenzje

Rec.: Megabiblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekars twie publicznym, red. Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Wars zawa 2015, ss . 179.
Renata Malesa
PDF
189
Monika Violetta Żuraw
PDF
197

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławsk i, 21–22 kwietnia 2015 roku
Agata Rybińska
PDF
207