Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze badań podstawowych, a także stosowanych.

 

Działy

Refleksje jubileuszowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Życiorys naukowy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wspomnienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wykaz publikacji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Glosy

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania

 1. Zespół Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.

 2. Po pozytywnej ocenie Zespołu Redakcyjnego artykuł jest przekazywany dwóm niezależnym recenzentom spoza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy sporządzają recenzję z zachowaniem następujących zasad:

  • Autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),

  • recenzja jest wpisywana w formularzu znajdującym się w panelu redakcyjnym czasopisma,

  • ocena artykułu jest wyrażona w punktach,

  • recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w czasopiśmie.

 3. Zespół Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

 4. Recenzenci nie pobierają wynagrodzenia za sporządzone recenzje.

 

Harmonogram publikacji

4 razy do roku:

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Lista recenzentów

2014

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nadzw., Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. nadzw., Prof. dr hab. Lucyna Lewandowska, Prof. dr hab. Marek Lisiński, Dr hab. Sebastian Majewski, prof. nadzw., Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw., Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw.


2015

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Prof. dr hab. Oleh Karyy, Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw., Dr hab. Mirosław Kowerski, prof. nadzw., Dr hab. Agnieszka Majewska
Dr hab. Grzegorz Mazurek, Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. nadzw., Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Dr hab. Tomasz Miziołek, Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, Prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw.

2016

Dr hab. Agnieszka Alińska, prof. nadzw., Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw., Dr hab. Marek Cieślukowski, prof. nadzw., Dr hab. Marek Dylewski, prof. nadzw., Prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. nadzw., Prof. dr hab. Dariusz Tadeusz Dziuba, Prof. dr hab. Beata Filipiak, Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw., Dr hab. Małgorzata Hybka, prof. nadzw., Dr hab. Marcin Jamroży, Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw., Prof. dr hab. Adam Kopiński, Dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw., Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw., Dr hab. Dominik Mączyński, prof. nadzw., Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, Dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. nadzw., Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. nadzw., Dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw., Dr hab. Anna Szymańska, Dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw.

2017

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Dr hab. Krzysztof Borowski, prof. nadzw, Sc.D., Prof. Nataliya Chukhra, Dr Milan Cupić, Dr hab. Dorota Czechowska, prof. nadzw, Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Dick, Dr hab. Marek Dylewski, prof. nadzw, Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. nadzw, Prof. dr hab. Teresa Famulska, Prof. dr hab. Beata Filipiak, Dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. nadzw, Prof. dr hab. Janina Harasim, Dr Remedios Hernández-Linares, Dr hab. Maria Jastrzębska, prof. nadzw., Dr hab. Jacek Jaworski, prof. nadzw., Sc.D., Assoc.Prof. Oleh Karyy, Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw, Dr Monika Klimontowicz, Prof. dr hab. Adam Kopiński, Dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nadzw, Dr hab. Paweł Kowalik, prof. nadzw, Sc.D., Prof. Yevhen Krykavskyy, Dr hab. Robert Kurek, prof. nadzw, Dr hab. Lech Kurkliński, Dr hab. Dagmara Lewicka, prof. nadzw., Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw., Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. nadzw., Dr hab. Agnieszka Majewska, prof. nadzw., Dr hab. Sebastian Majewski, prof. nadzw., Dr hab. Inż. Anna Michna, prof. nadzw., Dr Magdalena Mosionek-Szweda, Prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. nadzw., Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. nadzw., Dr hab. Marta Postuła, prof. nadzw., Dr hab. Przemysław Pluskota, prof. nadzw., Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Prof. dr hab. Czesław Skowronek, Prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Prof. dr hab. Alina Styś, Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dr Mirjana Todorovic, Prof. dr hab. Ryszard Wierzba, Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw.

2018

Dr. hab. Jacek Adamek, prof. nadzw.; Dr. hab. Agnieszka Alińska, prof. nadzw.; Dr. hab. Joanna Błach; Dr. hab. Krzysztof Błoński; Dr. hab. Krzysztof Borowski, prof. nadzw.; Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska; Prof. dr hab. Witold Chmielarz; Milan Čupič PhD, Assistant Professor; Dr. hab. Dorota Czechowska, prof. nadzw.; Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Dick; Professor Anca Draghici; Prof. dr hab. Leszek Dziawgo; Dr. hab. Ryta Dziemianowicz, prof. nadzw.; Prof. dr hab. Beata Filipiak; Prof. dr hab. Stanisław Flejterski; izr. prof. dr. Viktorija Florjančič; Dr. Ing Marie Gabryšová; Prof. dr hab. Jerzy Gierusz; Prof. dr hab. Józefa Gniewek; dr inż. Arkadiusz Gola; Dr. hab. Bogusław Goranczewski prof. nadzw.;Dr. hab. Bartosz Jóźwik; Dr. hab. Jacek Jaworski, prof. nadzw.; Dr. hab. Renata Karkowska; Dr. hab. Armand Kasztelan; Prof. dr hab. Jerzy Kitowski; Docent Yuriy Klapkiv; Dr. hab. Zbigniew Korzeb, prof. nadzw.; Dr. hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw.; Jana Kubicová doc. Ing. Mgr.; Prof. dr hab. Tadeusz Kufel; Dr. hab. Robert Kurek, prof. nadzw.; Dr. hab. Lech Kurkliński, prof. nadzw.; Dr. hab. Katarzyna Kuziak, prof. nadzw.; Dr. hab. Kamil Liberadzki, prof. nadzw.; Dr. hab. Marcin Liberadzki, prof. nadzw.; Dr. hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw.; Prof.univ.dr. Alexandru Manole; Dr. hab. Agnieszka Majewska, prof. nadzw.; Dr. hab. Jakub Marszałek, prof. nadzw.; docent Andriana Mazur; Dr. hab. Grzegorz Mazurek, prof. nadzw.; Dr. hab. inż. Anna Michna, prof. nadzw.; Dr. hab. Ewa Miklaszewska, prof. nadzw.; Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk; Dr. hab. Ewa Mińska - Struzik, prof. nadzw.; Dr. hab. Tomasz Miziołek, prof. nadzw.; Post-Doc. Angelo Natalicchio; Post-Doc. Valentina Ndou; Dr. hab. Anna Nowak; Ing., Iveta Palečková, PhD; Dr. hab. Małgorzata Pańkowska, prof. nadzw.; Prof. dr hab. Leszek Patrzałek; PhD Dina Pereira; Dr. hab. Radosław Pietrzyk, prof. nadzw.; Dr hab. Przemysław Pluskota, prof. nadzw.; Dr. hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. nadzw.; Dr. hab. Marta Postuła; Professor Liydmyla Rybalko; Dr. hab. inż. Małgorzata Rzemieniak, prof. nadzw.; Professor Petru Sandu; Professor Olga Sazonets; Prof. dr hab. Sławomir Sojak; Prof. Dr. Wojciech Stiller; Doctor Nataliya Synyutka; Prof. dr hab. Jacek Szołtysek; Prof. dr hab. Mirosław Szreder; Prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz; Mirjana Todorović, PhD, Associate Professor, Associate Professor Ali Turkyilmaz; Dr. hab. Dariusz Tworzydło; Dr. Öğretim Üyesi Meltem Ulusan Polat; PhD Viktoriia Vovk; Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. Eva Wagner; Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. nadzw.; Dr. hab. Bogdan Włodarczyk, Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki; Prof. Dr. Anita Zehrer; Prof. dr hab. Ewa Ziemba; Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. nadzw.

2019

Monika Boguszewicz-Kreft, Krzysztof Borowski, Thomas Brunner-Kirchmair, Andrei Buiga, Krystyna Brzozowska, Cătălin Deatcu, Ryta Dziemianowicz, Teresa Famulska, Victorija Florianič, Bożena Frączek, Józefa Gniewek, Dagmara Hajdys, Sandra Horvat, Katarzyna Hys, Magda Jaciow, Oleh Karyy, Ilona Kiaušienė, Katarzyna Kochaniak, Tanja Komarac, Adam Kopiński, Zbigniew Korzeb, Yevhen Krykavskyy, Jana Kubicova, Ewa Kucharska-Stasiak, Barbara Maćkiewicz, Agnieszka Majewska, Alexandru Manole, Andriana Mazur, Șerban Miclea, Ewa Miklaszewska, Bożena Mikołajczyk, Tomasz Miziołek, Valentina Ndou, Przemysław Pluskota, Mirosława Pluta-Olearnik, Marzanna Poniatowicz, Marta Postuła, Beata Świecka, Aleš Trunk, Dariusz Urban, Bogdan Włodarczyk, Rober Wolny, Agnieszka Żbikowska

2020

Jacek Adamek, Arkadiusz Bernal, Joanna Błach, Krzysztof Borowski, Tadeusz Borys, Elżbieta Broniewicz, Thomas Brunner-Kirchmair, Marek Bryx, Krystyna Brzozowska, Andrei Buiga, Milan Cupic, Dorota Czechowska, Józefa Famielec, Teresa Famulska, Bożena  Frączek, Marie Gabrysowa, Jerzy Gierusz, Józefa Gniewek, Jakub Górka, Sandra Horvat, Katarzyna Hys, Marcin Kawiński, Ilona Kiaušienė, Jerzy Kitowski, Monika Klimontowicz, Adam Kopiński, Zbigniew Korzeb, Robert  Kowalak, Mieczysław Kowerski, Barbara Kryk, Jana Kubicova, Robert Kurek, Tomasz Kwarciński, Dagmara  Lewicka, Marcin Liberadzki, Magdalena Ligus, Jacek Lipiec, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski, Jakub Marszałek, Andriana Mazur, Anna Michna, Ewa Miklaszewska, Bożena Mikołajczyk, Anna Moździerz, Valentina Ndou, Iveta Palečková, Radosław Pastusiak, Artur Paździor, Katarzyna Perez, Magdalena Pichlak, Mirosława Pluta-Olearnik, Michał Polasik, Marzanna Poniatowicz, Małgorzata Porada-Rochoń, Blandyna Puszer, Grażyna Rosa, Jerzy Różański, Grzegorz Ślusarz, Mirjana Todorovic, Dariusz Urban, Damian Walczak, Ewa Więcek-Janka, Bogdan Włodarczyk, Dariusz Zarzecki, Danuta Zawadzka, Agnieszka Żbikowska

 

Indeksowanie w bazach

 • BazEkon
 • BazHum
 • Index Copernicus
 • CEEOL
 • CEJSH
 • Erih Plus

 

Kodeks etyki

Tutaj